Inni specjaliści

Logopeda to specjalista, który kształtuje mowę oraz usuwa występujące w niej wady zarówno u dzieci, młodzieży jak również u osób dorosłych. W szczególności bada poprawność tworzenia dźwięku, pracę aparatu mowy, koordynację oddechu - wszystko to bowiem ma znaczenie dla budowania wyrazów i zdań. Dobiera odpowiednie metody i ćwiczenia, które pozwalają osiągnąć poprawność i swobodę posługiwania się mową.

Dlaczego do logopedy?

To, jak ważna jest korekta wad wymowy okazuje się dopiero w życiu dorosłym. Szczególnie zdają sobie z niej sprawę osoby, których wada nie pozwala na podjęcie wymarzonej pracy, utrudnia kontakty towarzyskie, naraża na nietaktowne uwagi i żarty, co powoduje niejednokrotnie brak pewności siebie i zamykanie się w sobie. Zatem wady wymowy mogą mieć olbrzymie następstwa w dorosłym życiu, choć można się do nich przyzwyczaić.

Pracę nad poprawną wymową proponujemy rozpocząć jak najwcześniej. Od stanu mowy dzieci zależy w znacznej mierze ich powodzenie w nauce, a szczególnie ma ona wpływ na początkową naukę czytania i pisania. Wskazane jest zatem, by kontakt z logopedą nawiązać od najwcześniejszych lat, choć naszym zadaniem wady wymowy można korygować w każdym wieku. Doskonałym przykładem niech będzie mówca Demostenes - wyszydzany początkowo przez lud w Atenach za trudności wysławiania się. W samotności, nad brzegiem morza wkładał kamyki w usta, ćwiczył język  tak długo, aż został wspaniałym mówcą.

Grupą wymagającą fachowej pomocy logopedy są także osoby u których pojawiają się specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu czyli dysleksja. Bardzo ważne jest aby również w ich przypadku zastosować odpowiednią terapię jak najwcześniej. Zignorowanie tego problemu może prowadzić nie tylko do narastania trudności szkolnych, ale i trudności w życiu codziennym, np.: przy wypełnianiu formularzy, opanowaniu nauki jazdy samochodem, myleniem numerów autobusów, telefonów, dat i godzin, kłopotach z czytaniem mapy i z orientowaniem się w nieznanym terenie.

Jak pracuje logopeda?

Wyjściową formą działania jest badanie wstępne przeprowadzane w gabinecie logopedycznym, gwarantującym odpowiednie warunki i wyposażenie w pomoce logopedyczne. Po zdiagnozowaniu wad wymowy, logopeda ustala plan logoterapii oraz częstotliwość spotkań. Spotkania najczęściej prowadzone są raz w tygodniu, co w większości przypadków skutkuje wyraźną poprawą mowy. Ważnym elementem terapii jest jednak regularne i odpowiedzialne wykonywanie zaleconych ćwiczeń w domu. Zajęcia polegają przede wszystkim na usprawnianiu narządów artykulacyjnych, gdyż mało sprawny język czy usta są często przyczyną braków postępu terapii. Następnie wywoływane są poprawne głoski zastępowane do tej pory przez wadliwe formy. W końcowej fazie utrwala się wywołane głoski w mowie spontanicznej.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci.

W trakcie zajęć prowadzone są ćwiczenia poszerzające rozumienie i używanie nowych słów, budowanie poprawnych gramatycznie wypowiedzi. Ćwiczenia słuchu, pamięci i spostrzegawczości przyczyniają się do poprawy osiągnięć przedszkolnych i szkolnych oraz lepszej komunikacji w grupie rówieśników. Systematyczna praca pozwala na wyraźną poprawę stanu mowy. Dziecko mile spędzając czas w efektywny sposób osiąga umiejętność wysławiania się. Każde zajęcia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dziecka. Prowadzone są w formie zabawy, dostosowane są do wieku. Terapia jest przyjemna dla dziecka oraz zachęca je do dalszej pracy.

Podstawowy zakres świadczonych przez nas usług:

    diagnoza wady wymowy
    profilaktyka i terapia zaburzeń mowy,
    terapia w opóźnionym rozwoju mowy,
    stymulacja rozwoju mowy,
    jąkanie,
    trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja),
    zaburzenia mowy i komunikacji towarzyszące upośledzeniu umysłowemu, zespołowi Downa, autyzmowi.

 

 

 

Coach to psycholog, który posiada kompetencje i wiedzę w zakresie technik pozwalających na osiąganie sukcesów tak w życiu zawodowym jak i prywatnym. "Coach", to inaczej osobisty trener. Nie musi mieć własnych wybitnych wyników w dziedzinie, w której Ty jesteś ekspertem, lecz musi posiadać odpowiednie doświadczenie w swojej dziedzinie. Podobnie jak w sporcie – dobry trener np. zespołu skoczków narciarskich nie musi mieć na swoim koncie tytułu mistrza świata w tejże dyscyplinie sportu, aby osiągnąć ze swoim zespołem sukces.

Dlaczego coaching?

Coaching jest odpowiedzią na ludzkie stresy i zapotrzebowanie bycia ciągle bardziej efektywnym we współczesnym konkurencyjnym społeczeństwie.  Coaching dedykowany jest klientom normalnie funkcjonującym w życiu, którzy chcą osiągnąć równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.  Coach pracuje jako partner klienta towarzysząc mu w dokonywaniu pozytywnych zmian w relacjach i sposobach funkcjonowania. Coaching zapewnia to, że klient może dać z siebie to, co najlepsze, uczyć się i rozwijać w taki sposób, w jaki chce. Sprawia, że osoba lepiej wykorzystuje swoje umiejętności i naturalne zdolności, staje się bardziej kreatywna i zyskuje większą motywację.

Coaching personalny

Skuteczność coachingu sprawdza się wymiernie w prywatnym życiu człowieka.
Coaching personalny jest przydatny, gdy:

    potrzebujesz większej pewności siebie i wyższego poziomu swoich umiejętności
    stawiasz na rozwój osobisty i uczenie się
    chcesz wzmocnić pożądane umiejętności i zachowania
    rozwijasz swoją karierę i/lub chcesz umocnić pozycje zawodową
    potrzebujesz lepiej zrozumieć swoje cele i wartości
    chcesz poprawić wydajność osobistą w realizacji celów
    chcesz podejmować lepsze decyzje
    chcesz skorygować swoje zachowania i łatwiej pokonywać trudności
    chcesz jasności w relacjach z innymi, tego, co możesz dać, a co wziąć

Coaching biznesowy

Coaching zlecony przez firmę oznacza, że angażuje się ona w rozwój pracowników i podejmuje długofalowe inwestycje w ich wysoką efektywność. Coaching prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy oraz podnosi morale pracowników. Jest efektywnym sposobem wydobycia z ludzi tego, co w nich najlepsze. 
Główne korzyści dla organizacji to:

    pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału pracowników
    wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowanego we własny rozwój
    wzrost wydajności organizacji
    podniesienie kreatywności / zdolności uczenia się oraz wiedzy
    wzrost rzeczywistej motywacji pracowników
    ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji
    wzmocnienie relacji między ludźmi / oddziałami


zdjęcie Iwony Kochańskiej

Wierzę, że każdy człowiek ma potencjał do pokonywania trudności. Każdy człowiek ma prawo do zmian, do własnego rozwoju i podnoszenia komfortu życia. Rolą terapeuty jest umiejętne wydobycie i rozwinięcie zasobów Pacjenta w jego drodze radzenia sobie z trudnościami. O mnie