Jak odróżnić i dopasować formy spotkań do własnych potrzeb

Konsultacja (indywidualna, małżeńska, rodzinna) – to jedno do trzech spotkań, podczas których wspólnie określamy zgłaszany problem, cel i formę pracy terapeutycznej.

Pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie – to jedno do dziesięciu spotkań celem, których jest przywrócenie równowagi psychicznej dla osób przeżywających trudną sytuacje życiową rozumianą jako kryzys (rozwód, śmierć, utrata bliskiej osoby, zmiana lub utrata pracy, nagła lub przewlekła choroba, wypadek). Celem pomocy jest radzeniu sobie ze swoim lękiem czy stresem oraz korzystanie z własnych zasobów/potencjału.

Doradztwo zawodowe – to jedno do pięciu spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem. Pomocne będą testy preferencji zawodowych oraz rozmowa o potrzebach, możliwościach, oczekiwaniach. Celem konsultacji jest pomoc w określeniu własnego obszaru zawodowego  oraz ocena predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

Psychoterapia indywidualna – to indywidualne spotkania z psychoterapeutą. Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez okres ok. 1 roku lub więcej. Długość terapii zależy m.in. od rodzaju problemu, osobowości pacjenta i motywacji do zmiany. Celem terapii jest pokonanie psychicznych trudności w radzeniu sobie z problemem oraz zwiększenie komfortu i jakości życia.

Psychoterapia par – to spotkanie pary/małżeństwa z psychoterapeutą.  Spotkania odbywają się raz na 2 tygodnie przez okres ok. 1 roku lub więcej. Długość terapii zależy od determinacji pary w pokonywaniu trudności, otwartości na pracę własną. Celem terapii jest pokonanie kryzysu w związku, poprawa komunikacji, uważności, akceptacji. To także forma pomocy dla par, które chcą się rozstać zachowując dla siebie wzajemny szacunek.

Psychoterapia rodziny – to spotkanie całej rodziny (rodzice i dzieci) z psychoterapeutą. Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie przez okres ok. 1 roku lub więcej. Długość terapii zależy od zgłaszanego problemu, gotowości rodziny do pracy. Celem terapii jest praca nad objawem lub problemem, zrozumienie własnych postaw, mechanizmów oraz komunikatów. Rezultatem terapii ma być przywrócenie równowagi w rodzinie i ustąpienie objawu.


zdjęcie Iwony Kochańskiej

Wierzę, że każdy człowiek ma potencjał do pokonywania trudności. Każdy człowiek ma prawo do zmian, do własnego rozwoju i podnoszenia komfortu życia. Rolą terapeuty jest umiejętne wydobycie i rozwinięcie zasobów Pacjenta w jego drodze radzenia sobie z trudnościami. O mnie